Rysunki

Typowe obrazy op-art można zakwalifikować do szerszej kategorii abstrakcji geometrycznej. Piękno tych obrazów z reguły wyraża się regularnością figur i linii je tworzących oraz doborem barw. Ja natomiast w swych rysunkach skłaniam się ku nieregularnym i złożonym kształtom figur i linii, a w kolorystyce ograniczam się do bieli i czerni.

Moim zamierzeniem jest nie tylko osiągnięcie efektu złudzeń optycznych typowych dla op-art, ale i wyrazu właściwego dla innych rodzajów abstrakcji. Ograniczając środki wyrazu do linii na białym tle chciałam spotęgować te działania, oraz nadać przedstawieniu indywidualny sposób podejścia do tego tematu. Starałam się oddać emocje towarzyszące mi podczas pracy, oraz precyzje prowadzenia skomplikowanej linii.

Pozostawiam interpretacje moich prac w sferze indywidualnych emocji widza i skłonić go do podjęcia wewnętrznej dyskusji z moimi pracami.

EnglishPolishSpanish